Projektas "LITPOLARC"

2017-05-10

Paslaugų direktyva buvo priimta siekiant skatinti ekonomikos augimą vidaus rinkoje ir supaprastinti procedūras ir formalumus paslaugų teikėjams Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse. Ji taip pat įpareigojo įsteigti kiekvienoje ES ir EEE šalyje įsteigti Kontaktinį centrą, kuris teikia informaciją apie reikalavimus verslui ir suteikia galimybę verslui dokumentus leidimams bei licencijoms gauti elektroniniu būdu, taip gerinant verslui sąlygas teikti paslaugas savo šalyje bei kitose ES ir EEE šalyse.

Kontaktinių centrų tikslas – teikti nemokamas konsultacijas įvairiais būdais (telefonu, el. paštu, portalo pagalba) vietiniams ir užsienio klientams. Tačiau visi kontaktiniai centrai susiduria su tuo, jog jie nėra pakankamai žinomi tiek savo šalyse, tiek ir užsienyje.

Projektu "Lietuvos ir Lenkijos kontaktinių centrų žinomumo didinimas (LITPOLARC)" bus siekiama padidinti Lietuvos ir Lenkijos kontaktinių centrų žinomumą bei įgyvendinti bendrą viešinimo kampaniją. Šį projektą įgyvendins VšĮ „Versli Lietuva“ bei Lenkijos Respublikos ekonominės plėtros ministerija.

Projekto pagrindiniai tikslas – Padidinti Kontaktinių centrų žinomumą savo šalyje bei kitose šalyse narėse.

Projekto metu siekiami rezultatai:

  1. Padidinti Lietuvos ir Lenkijos kontaktinių centrų portalų lankomumą 5 proc.
  2. Padidinti Lietuvos ir Lenkijos kontaktinių centrų randamumą internete ir iškelti portalus paieškos sistemose bent į 5 vietą pagal 5 raktinius žodžius.
  3. Skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos kontaktinių centrų sukuriant po 5 informacinius puslapius apie verslo vystymą Lietuvoje ir Lenkijoje.
  4. Parengti ir paskleisti 2 informacijos paketus apie Lietuvos ir Lenkijos kontaktinių centrų veiklą bei paslaugas.

Pasiekti projekto rezultatai padėjo padidinti Lietuvos ir Lenkijos kontaktinių centrų žinomumą, jų paslaugas bei bendrai apie galimybes pradėti ir vystyti verslą šiose šalyse. Projektas paadėjo sustiprinti bendradarbiavimą tarp šių kontaktinių centrų bei užmegsti bendradarbiavimą dėl tolimesnių projektų.

Viena iš projekto veiklų, kurios planuojamos pratęsti ir vėliau bei nereikalaujančios didelių finansinių išteklių – informacijos apie verslo pradžios ir plėtros galimybes skirtingose šalyse, pateikiama vietine kalba. Ši veikla gali būti įgyvendinama visų EUGO narių, kadangi buvo pastebėta, kad asmenys yra linkę pirminę informaciją gauti savo nacionaline kalba. Taip būtų pagerintas informacijos pasiekiamumas bei geresnis pačio portalo randamumas. 

Projekto veiklų pradžia – 2017 m. balandžio 1 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2017 m. spalio 1 d.

Toliau skaitykite

Projektas "OpenGovIntelligence"
2017-05-10

2016 metais VšĮ „Versli Lietuva“ su kitomis šešiomis Europos Sąjungos valstybėmis pradėjo pilotinį projektą „Inovacijų skatinimas Europoje naudojant atvirus susijusius statistinius duomenys viešojo administravimo tobulinimui“ (OpenGovIntelligence), kurio metu bus siekiama identifikuoti verslui aktualius atviruosius duomenis ir sukurti internetinę platformą, kurios pagalba bus gerinama verslo aplinka, skatinamas konkurencingumas bei suteiks galimybę atlikti rinkos analizę lengviau. 

Startup Lithuania
2017-02-27

Startuolių ekosistemos skatinimo platforma. Konsultacijos, renginiai, startuoliams ir inovacijoms palankios aplinkos kūrimas.