Projektas "OpenGovIntelligence"

2017-05-10

Remiantis Europos Komisijos skaičiavimais, atvirų duomenų panaudojimas gali generuoti iki 140 milijardų eurų per metus. Lietuvoje panašūs skaičiavimai nėra atlikti, tačiau šalies institucijos yra prikaupusios įvairiausių duomenų, kurių didelė dalis šiuo metu nugula saugyklose ir yra nenaudojami. Vien 2015 m. vykusio atvirų duomenų hakatono metu buvo vystomos kelios įdomios ir miestiečių gyvenimą lengvinančios idėjos – įrankis, išverčiantis detaliuosius miestų planus į žmonių kalbą, programa, nustatanti giminystės ryšius tarp valstybinėse įstaigose dirbančių žmonių, ir žaidimas, kuris leidžia pasitikrinti, kaip gerai pažįstate neturistines savo miesto vietas.

2016 metais VšĮ „Versli Lietuva“ su kitomis šešiomis Europos Sąjungos valstybėmis pradėjo pilotinį projektą „Inovacijų skatinimas Europoje naudojant atvirus susijusius statistinius duomenys viešojo administravimo tobulinimui“ (OpenGovIntelligence), kurio metu bus siekiama identifikuoti verslui aktualius atviruosius duomenis ir sukurti internetinę platformą, kurios pagalba bus gerinama verslo aplinka, skatinamas konkurencingumas bei suteiks galimybę atlikti rinkos analizę lengviau. 

Projektas siekia modernizuoti viešąjį administravimą naudojant inovatyvius sprendimus ir pritaikius susijusius atviruosius statistinius duomenis. Atvirųjų duomenų publikavimas juos pateikiant patogia forma, panaudojus technologinius sprendimus bei atsižvelgiant į vartotojų poreikius, gali transformuoti visuomenę, jos požiūrį bei verslą visoje Europoje.

Projektą įgyvendina tarptautinis konsorciumas:

-7 ES valstybės narės (Graikija, Lietuva, Estija, JK, Airija, Olandija ir Belgija (Flamandų Vyriausybė))

-12 partnerių (6 MTEP partneriai ir 6 “pilotai”)

-Vykdantysis partneris – Centre for Research & Technology Hellas CERTH (GR)

Projekto tikslai:

1.Nustatyti iššūkius ir poreikius (susijusius su teisiniais, politiniais, instituciniais, socialiniais ir techniniais klausimais) atveriant ir panaudojant susietus atvirus statistinius duomenis (LOSD) inovatyvių paslaugų bendram kūrimui;

2.Sukurti sistemą (framework), susidedančią iš procesų, reglamentavimo ir duomenų infrastruktūros architektūros, kuri nustatys į vartotojus orientuotą LOSD Inovacijų ekosistemą;

3.Sukurti atviro kodo ir komercinius IT įrankius, kurie palaikytų struktūrą ir leistų viešajam sektoriui atverti LOSD, o institucijoms ir visuomenei panaudoti šiuos duomenis kuriant inovatyvias paslaugas

4.Pademonstruoti sistemos ir IT įrankių pajėgumą 6 pilotuose;

5.Sukurti ir validuoti tvarius verslo modelius poprojektiniam tęstinumui.

 

Šalis

Organizacija

Sritis

Graikija

Vidaus reikalų ministerija

Viešojo administravimo sprendimų priėmimas

Airija

Jūros institutas (Marine institute)

Jūrinė aplinka

Lietuva

Versli Lietuva

Paslaugos verslui

Belgija

Flamandų Vyriausybė

Aplinkosaugos politikos formavimas

Estija

Vidaus reikalų ministerija / Talino technikos universitetas

Nekilnojamojo turto įvertinimas ir palyginimas

Jungtinė Karalystė

Trafordo miesto taryba

Sprendimų priėmimo įrankis vietos valdžiai

 

Daugiau apie projektą rasite čia: http://www.opengovintelligence.eu/index.html 

Projektas finansuojamas iš ES „Horizon 2020” programos, 3 prioritetas “Visuomeninio pobūdžio uždaviniai“, 6 uždavinys „Europa besikeičiančiame pasaulyje – įtrauki, novatoriška, mąstanti visuomenė“

Kvietimas teikti paraiškas H2020-EURO-6-2015

Projekto trukmė – 2016-02-01 – 2019-02-01 (36 mėn.)

Toliau skaitykite

Projektas "LITPOLARC"
2017-05-10

Paslaugų direktyva buvo priimta siekiant skatinti ekonomikos augimą vidaus rinkoje ir supaprastinti procedūras ir formalumus paslaugų teikėjams Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse. Ji taip pat įpareigojo įsteigti kiekvienoje ES ir EEE šalyje įsteigti Kontaktinį centrą, kuris teikia informaciją apie reikalavimus verslui ir suteikia galimybę verslui dokumentus leidimams bei licencijoms gauti elektroniniu būdu, taip gerinant verslui sąlygas teikti paslaugas savo šalyje bei kitose ES ir EEE šalyse.

Startup Lithuania
2017-02-27

Startuolių ekosistemos skatinimo platforma. Konsultacijos, renginiai, startuoliams ir inovacijoms palankios aplinkos kūrimas.