Verslo Konsultantų Tinklas

2015-10-12
Verslo Konsultantų Tinklas

Verslo konsultantų tinklas (VKT)  – visoje Lietuvoje lengvai prieinama skaidri sistema, kuri sukurta, siekiant padėti SVV subjektams, jauniems verslams, jų lyderiams auginti kompetencijas ir tuo pačiu – verslą.

VKT tikslas – suteikti kokybišką ir personalizuotą paslaugą tiems verslininkams, kuriems to labiausiai reikia – aktualia tema ir reikiamu laiku bei atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria jaunas verslas.

Atranka

VKT sudarys atrinkti ir VšĮ „Versli Lietuva“ (VL) prižiūrimi konsultacijas smulkiam ir vidutiniam verslui suteikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kur didžiulis dėmesys kreipiamas į jų kvalifikaciją, įgūdžius, patirtį. Norinčiam konsultuoti verslininkus, reikės teikti prašymą ir atrankos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus bei įveikti atranką. Speciali VL, Ūkio ministerijos ir verslo atstovų  komisija vertins pretenduojančiųjų konsultuoti tinkamumą šiam darbui. Visas atrinktų ir patvirtintų konsultantų sąrašas skelbiamas viešai.

Konsultacijos

Aukštos kokybės verslo konsultacijos bus teikiamos jaunų verslų savininkams ar atstovams patogioje vietoje ir patogiu laiku. Į VKT įtrauktas verslo konsultantas, naudodamas gerąją verslo praktiką, paslaugas teiks išsiaiškinęs konsultacijos gavėjo poreikius ir lūkesčius bei prie jų prisitaikęs. VL vykdys tiek planinius, tiek neplaninius patikrinimus, o kokybinių reikalavimų neatitinkantys konsultantai bus šalinami iš tinklo. Pretenduoti tapti VKT konsultantais gali nepriekaištingą reputaciją ir ilgametę patirtį versle arba konsultuojant verslus turintys fiziniai bei juridiniai asmenys.

VKT nauda jauniems verslams

Siekiama, kad konsultuojami jauni verslininkai galės greičiau ir efektyviau išspręsti kilusius sunkumus – tai padidins jaunų verslų kokybę, didins efektyvumą, kas leis tvariai plėtoti verslą. Taip pat, iš patyrusių ekspertų gavę individualių, teminių patarimų jie galės išvengti klaidų, greičiau priims sprendimus, būtinus veikti konkurencinėje aplinkoje.

VKT nauda visuomenei

Efektyviai dirbantis verslas kuria naujas darbo vietas, tai sprendžia ekonomines bei socialines problemas ir gerina gyvenimo kokybę, ypač regionuose. Sėkmingų verslų pavyzdžiai skatina naujų kūrimąsi – taip labiau išnaudojamos galimybės regionuose, telkiamas ir įgalinamas jaunimo potencialas.

VKT nauda konsultantams

 Savo sukauptas žinias pritaikydami individualiems jaunų verslų iššūkiams įveikti, konsultantai pagilins ir savo įgūdžius, sustiprins profesinį įvaizdį bei praplės naudingų ryšių ratą.

Tikslinė VKT naudotojų grupė – ne ilgiau nei 5 metus veikiantis SVV subjektas.

Iki 1 metų veikiantiems SVV subjektams numatomos verslo pradžios konsultacijos šiomis temomis – verslo planavimas, mokesčiai ir buhalterinė apskaita, parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, produkto, paslaugos tobulinimas, pardavimas, rinkodara, sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, personalo valdymas, darbo teisė ir sauga.

Nuo 1 iki 5 metų veikiantiems SVV subjektams numatomos verslo plėtros konsultacijos šiomis temomis – įmonės strategija, įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas, rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės finansų valdymas, pardavimas ir derybos, investicijos ir finansavimo šaltiniai, teisiniai aspektai, projektų valdymas.

Plačiau apie VKT skaitykte čia


Daugiau informacijos šia tema

Jolanta Miloš
Jolanta Miloš
l.e.p. generalinio direktoriaus pavaduotoja

Toliau skaitykite

Projektas "OpenGovIntelligence"
2017-05-10

2016 metais VšĮ „Versli Lietuva“ su kitomis šešiomis Europos Sąjungos valstybėmis pradėjo pilotinį projektą „Inovacijų skatinimas Europoje naudojant atvirus susijusius statistinius duomenys viešojo administravimo tobulinimui“ (OpenGovIntelligence), kurio metu bus siekiama identifikuoti verslui aktualius atviruosius duomenis ir sukurti internetinę platformą, kurios pagalba bus gerinama verslo aplinka, skatinamas konkurencingumas bei suteiks galimybę atlikti rinkos analizę lengviau. 

Projektas "LITPOLARC"
2017-05-10

Paslaugų direktyva buvo priimta siekiant skatinti ekonomikos augimą vidaus rinkoje ir supaprastinti procedūras ir formalumus paslaugų teikėjams Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse. Ji taip pat įpareigojo įsteigti kiekvienoje ES ir EEE šalyje įsteigti Kontaktinį centrą, kuris teikia informaciją apie reikalavimus verslui ir suteikia galimybę verslui dokumentus leidimams bei licencijoms gauti elektroniniu būdu, taip gerinant verslui sąlygas teikti paslaugas savo šalyje bei kitose ES ir EEE šalyse.