Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), kuris numato naujas pareigas asmens duomenis renkantiems ir naudojantiems asmenims. Už tokių reikalavimų nesilaikymą gresia baudos tiek privatiems, tiek ir juridiniams asmenims, todėl kviečiame į nemokamą konsultacinį seminarą. Seminaras aktualus tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įmonėms, kurios vykdo vaizdo stebėjimą, siunčia naujienlaiškius ar kitaip tvarko savo klientų bei darbuotojų duomenis.

Seminaro metu bus aptariama:

 • Reglamento taikymo sritis;
 • Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aspektai;
 • Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai;
 • Reikalavimai sutikimams;
 • Interneto svetainės paruošimas bei reikalavimai slapukams;
 • Teisėto vaizdo duomenų tvarkymo kriterijai;
 • Naujos pareigos duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams;
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir pranešimo terminai;
 • Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, jo paskyrimo sąlygos, funkcijos ir pareigos;
 • Techninės ir organizacinės duomenų saugos priemonės ir jų užtikrinimo būdai;
 • Atsakomybė už Reglamento pažeidimus.

Seminarą veda UAB „Saugos tinklas“ direktorė, Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų ir Apsaugos verslo grupė asociacijų narė bei duomenų apsaugos pareigūnė Inga Dilienė, teikianti išorės duomenų apsaugos pareigūno paslaugas privataus bei viešojo sektoriaus organizacijoms ir įmonėms. Inga Dilienė turi ilgametę patirtį apsaugos srityje.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas

Renginio informacija

Vieta

Vytauto Didžiojo aikštė 1, Pasvalyje (Pasvalio rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė II aukštas)


Tema

Verslo pradžia


Neringa Trinskienė

Regionų koordinatorė