Eksporto diagnostika

Eksporto diagnostika

Kas tai yra


  • Tai metodinis ir ilgalaike verslo praktika paremtas įmonių konsultavimas, nuosekliai einant per kelis etapus: proceso valdymą, rinkos pasirinkimo analizę, prekių paruošimo eksportui ypatumus, eksporto rinkodaros žingsnius, įmonės ar prekės ženklo komunikacijos pagrindus.

Kas gali kreiptis


  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios paslaugų arba gamybos sektoriuose. Konsultacijų metu įvertinama įmonių, siekiančių eksportuoti arba jau eksportuojančių, brandos laipsnis.

Kokia nauda


  • Įvertinami įmonės eksporto procesai ir palyginami su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis.
  • Didinamas eksporto efektyvumas ir apimtis kaupiant teorines žinias.
  • Nustatomos eksporto procesų tobulintinos vietos ir įmonės brandos lygis.
  • Suteikiamos žinios, įrankiai ir priemonės nustatytiems trūkumams šalinti.
  • Įmonė gali būti nukreipta į Verslo konsultantų tinklą dėl tolimesnių eksporto procesų tobulinimo.

Toliau skaitykite

Apie projektą
Apie projektą
2018-11-02
Registracija
Registracija
2018-11-02