ES parama eksporto plėtrai

ES parama eksporto plėtrai

„Naujos galimybės LT“


ES investicijos, kurios skiriamos įmonių dalyvavimui tarptautinėse parodose, verslo misijose, mugėse.

Kaip tai veikia?

  • Finansuojamas įmonių dalyvavimas tarptautinėse parodose, verslo misijose, mugėse, įskaitant pasiruošimo šiems renginiams išlaidas, kelionės ir apgyvendinimo, renginių mokesčių, stendo ir reklaminės medžiagos paruošimo išlaidas.
  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami interneto svetainėse www.esinvesticijos.ltwww.lvpa.lt. Finansuotini projektai atrenkami konkurso būdu.
  • Priemonės biudžetas – 28 962 002 Eur. Šios investicijos yra dalinė subsidija.

„Expo sertifikatas LT“


ES investicijos, kurios skiriamos įmonių planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimui, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Kaip tai veikia?

  • Finansuojama įmonių produkcijos, kurią planuojama eksportuoti į užsienio valstybes, sertifikavimo veikla, įskaitant bandymus, tyrimus, ekspertų konsultacijas.
  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami interneto svetainėse www.esinvesticijos.ltwww.lvpa.lt. Finansuotini projektai atrenkami konkurso būdu.
  • Priemonės biudžetas – 1 448 100 Eur. Šios investicijos yra dalinė subsidija.

„Verslo klasteris LT“


ES investicijos, kurios skiriamos įmonių grupių naujų eksporto rinkų paieškoms.

Kaip tai veikia?

  • Finansuojama įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos, nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką (konsultacinės, įskaitant ekspertines paslaugos, narystė tarptautiniuose tinkluose (platformose), rinkodaros priemonių, skirtų įsilieti į tarptautinius tinklus, rengimas).
  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami interneto svetainėse www.esinvesticijos.ltwww.lvpa.lt. Finansuotini projektai atrenkami konkurso būdu
  • Priemonės biudžetas – 13 032 901 Eur. Šios investicijos yra dalinė subsidija.

Kontaktai


VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tel. (8 5) 268 7411, komunikacija@lvpa.lt.

Toliau skaitykite

Apie projektą
Apie projektą
2018-11-02
Registracija
Registracija
2018-11-02